Kliknij link Promocja na konferencji online MMVC21, 7.08.2021 aby otworzyć zasób.